Mesto Kladovo v Srbsku

Ľudová veselica koncom leta v roku 2013.