Vinič

vinič frankenthaler_2vinič – Frankenhaler

Energická viniča, ktorému sa darí v skleníku, rovnako ako vonku na juh alebo juhozápad čelnej stene. Jedná sa o jednu z najjednoduchších hrozna na pestovanie, aj keď len nastaví ovocie vonku po dlhé, horúce leto. V skleníku nastavuje voľne, produkovať veľké trsy tmavo červené alebo fialové hrozno rok čo rok. Táto odroda je rovnaký ako veľký vinič v Hampton Court Palace, ktorý je dnes najstarší a najznámejší viniča v existenciu. To bola zasadená Lancelot Capability Brownom v roku 1768, keď bol vedúcim záhradník tam a stále produkuje asi 600 libier čierne hrozno každý rok, ktoré sa predávajú pre návštevníkov paláca. Black Hamburg tiež meno Frankenthaler v kontinentálnej Európe. 2 litrov nádoba, 50 do 60 cm + vysoká rastlina

 

 

hrozno5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič Jurski

Vinič Julski Biser

 

Pôvod a rozšírenie

 

Táto relatívne nová odroda vznikla v Bulharsku, krížením odrôd Bolgar x Hybrid III-2. Hybrid III-2 je krížencom Čabianskej perly x Čiljaki rozovyj. Julski biser je teda trojitým hybridom.

 

Aj napriek dobrým skúsenostiam sa veľmi nerozšíril, pravdepodobne preto, že iné novšie odrody ho prevyšujú v úrodnosti.

 

Fenologická charakteristika

 

Je to odroda s kratším vegetačným obdobím. Hrozno dozrieva koncom augusta. Na jar pučí neskoršie, ale skoro začína kvitnúť a aj proces dozrievania prebieha rýchlo.

 

Poloha a pôda

 

Julski biser patrí do polôh, v ktorých možno uplatniť veľké tvary krov, teda mierne svahy s hlbšími vlhkými hlinitopiesočnatými pôdami. Výsušné polohy a pôdy mu nevyhovujú, znižuje sa v nich vitalita i rodivosť.

 

Rez a vedenie

 

V dobrých teplých hlbokých pôdach môžeme využiť rastový potenciál odrody a kry tvarujeme na vysokom vedení do kordónov tvaru T alebo Y, na ktorých sa môžu strapce vyvíjať voľne v priestore, alebo aj ako vrcholové tvary. Režeme ju na dlhšie ťažne so zaťažením 7-9 plodonosných pukov na 1 m2 pôdy.

 

Úroda a kvalita

 

Výška úrody závisí od pestovateľského prostredia. Vo vyhovujúcich podmienkach možno rátať s pravidelnou úrodnosťou 8-10 t.ha-1, pri závlahe podstatne viac.

 

Hrozno je vzhľadné, má rovnomerne rozložené veľké žlté bobule pravidelnej veľkosti príjemnej chuti. Cukornatosť muštu sa pohybuje okolo 16 kg.hl-1 s obsahom kyselín okolo 6 g.l-1. Hrozno dozreje v krátkom časovom intervale, treba ho zavčasu obrať, aj keď na kroch vydrží i dlhšie. Prezreté hrozno však stráca na kvalite chuti.

 

Škodlivé činitele

 

Julski biser uniká jarným mrazom tým, že neskoršie pučí. Nie je ani vyložene náchylnou odrodou na zimné mrazy. Viac mu škodia suché polohy a dlhotrvajúce suché počasie. V takýchto situáciách vďačne reaguje na závlahu.

Z hubovitých chorôb pri bežnej preventívnej ochrane nie je mimoriadne náchylný ani na peronospóru ani na múčnatku, pričom na múčnatku je citlivejší. Pleseň sivá poškodzuje hrozno iba pri predchádzajúcom poškodení osami alebo vtákmi, ktoré je tiež iba výnimočné.

 

Hospodárska využiteľnosť

 

Je to veľmi skoro dozrievajúca odroda, vhodná na transport. Treba ju prednostne rajonizovať do teplých rajónov a hlbokých vinohradníckych pôd, a to aj napriek jej skorosti dozrievania. Nedostatok tepla silne ovplyvňuje je úrodnosť. V pretrvávajúcom suchom počasí je vďačná na závlahu. Jej životnosť vo výsadbách po rokoch upadá.

 

Hrozno nenechávame na kroch prezrieť, aby sa jeho vysoká trhová hodnota udržala. Pri prezretí rýchlo odbúrava kyseliny a stráca harmonickú chuť.

 

Julski biser sa u nás príliš nerozšíril a aj naďalej zostane prevažne odrodou drobných pestovateľov.